2001

  • Kuypers A, Baadenhuijsen H, Jansen R. Calibration 2000: EQAS produced commutable secondary calibrators for your laboratory. Clin. Chem. Lab. Med. 2001; 39 Special Supplement pp S1-S448, S68 (Abstract)
  • Keijzer MH de, Baadenhuijsen H, Jansen RTP. Reactie op "Aanbevelingen van de enzymcommissie NVKC". Ned. Tijdschr. Klin. Chem. 2001; 26: 258 (Letter)
  • Knubben MJM, Jansen RTP. Het nut van het gebruik van onafhankelijke bloedmonsters bij de kwaliteitsbewaking van bloedgasanalyse. Ned. Tijdschr. Klin. Chem. 2001; 26: 186-189
  • Klasen IS, Kuypers A, Weykamp C, Lentjes E, Jol-van der Zijde, Backer E, Baadenhuijsen H. Calibration 2000: results of a twin study for ten serum proteins. Ned. Tijdschr. Klin. Chem. 2001; 26: 68
  • Besselaar AMHP van den, Haas FJLM, Heij-Koene AJM van der. Kalibratie 2000: een tweelingstudie van kandidaat kalibratoren voor bepaling van fibrinogeen, factor VIII en antitrombine. Ned. Tijdschr. Klin. Chem. 2001; 26: 110
  • Kluin-Nelemans JC, Van Wering ER, Van der Schoot CE, Adriaansen HJ, Van 't Veer MB, Van Dongen JJM, Gratama JW on behalf of the Dutch Cooperative Study Group on Immunophenotyping of Haematological Malignancies (SIHON). SIHONSCORE: a scoring system for external quality control of leukaemia/lymphoma immunophenotyping measuring all analytic phases of laboratory performance. BR. J. Haematol. 2001; 112: 337-343
  • Metz M de, Berg GA van den, Duijnhoven JLP van, Berends F, Verhoef NJ, Kuijpers AWHM. Calibration 2000 project. Hemocytometry. Ned. Tijdschr. Klin. Chem. 2001; 26: 78
printer icoon-a-klein icoon-a-groot icoon-vlag-engels icoon-vlag-nederlands