Algemeen

Het algemeen bestuur (AB) wordt gevormd door de voorzitters van de diverse secties, waarbij elke sectievoorzitter zich desgewenst kan laten vertegenwoordigen door een door hem benoemde volledig gemandateerde plaatsvervanger. Vanuit het AB is een dagelijks bestuur (DB) benoemd, bestaande uit ten minste een voorzitter, een vice-voorzitter, een secretaris en een penningmeester, die ook als zodanig deze functies vervullen binnen het AB. Het AB en het DB worden samen aangeduid als het "bestuur".

 

Vergaderdata 2017 AB

  7 maart
27 juni
19 september
12 december

NVKC
NVKC
NVKC
NVKC

Vergaderdata 2017 DB

  7 februari
30 mei
  5 september
14 november

NVKC
NVKC
NVKC
NVKC

Vergaderdata 2017 Penningmeesters

9 mei
29 augustus      

NVKC  
NVKC

Vergaderadres en -route

NVKC

printer icoon-a-klein icoon-a-groot icoon-vlag-engels icoon-vlag-nederlands