Algemeen

Het algemeen bestuur (AB) wordt gevormd door de voorzitters van de diverse secties, waarbij elke sectievoorzitter zich desgewenst kan laten vertegenwoordigen door een door hem benoemde volledig gemandateerde plaatsvervanger. Vanuit het AB is een dagelijks bestuur (DB) benoemd, bestaande uit ten minste een voorzitter, een vice-voorzitter, een secretaris en een penningmeester, die ook als zodanig deze functies vervullen binnen het AB. Het AB en het DB worden samen aangeduid als het "bestuur".

 

Vergaderdata 2019 AB

19 maart
19 juni
17 september
17 december

NVKC
NVKC
NVKC
NVKC

Vergaderdata 2019 DB

  5 maart
  7 mei
  3 september
  3 december

NVKC
NVKC
NVKC
NVKC

Vergaderdata 2019 Penningmeesters

23 april
27 augustus      

NVKC  
NVKC

Vergaderadres en -route

NVKC

printer icoon-a-klein icoon-a-groot icoon-vlag-engels icoon-vlag-nederlands