Algemeen

Een sectie is verantwoordelijk voor een eigen wetenschappelijk expertisegebied. De opzet en organisatie van rondzendingen vallen onder de verantwoordelijkheid van de sectie. Elke sectie heeft een eigen bestuur, waarvan de leden voorgedragen worden door de aan het vakgebied gelieerde wetenschappelijke- of beroepsverenigingen en al of niet daarmee verbonden stichtingen. De samenstelling van het sectiebestuur is zoveel mogelijk een afspiegeling van deze verenigingen. De sectievoorzitters vormen samen het Algemeen Bestuur (AB). Voor een overzicht van de sectiebestuursleden zie de pagina Algemeen en Dagelijks Bestuur

 

Formulier voor voordracht bestuurslid door beroepsvereniging (Word document)

printer icoon-a-klein icoon-a-groot icoon-vlag-engels icoon-vlag-nederlands