Algemeen

Doelstellingen sectie Pathologie

Door middel van het verzorgen van kwaliteitsrondzendingen van cytologisch en histologisch materiaal, of indien van toepassing DNA of RNA:

 • Het aanbieden aan de Pathologielaboratoria van een middel om de kwaliteit van hun histologische, cytologische, immunohistochemische en moleculairbiologische onderzoeken te bewaken en optimaliseren.
 • Het aanbieden van kwaliteitsevaluatie van nieuwe tests die in de routine diagnostiek van toegevoegde waarde zijn.
 • Het bieden van een vergelijking van de uitvoering en resultaten van de gebruikte tests met andere deelnemende laboratoria.

Werkwijze

 • De technische kwaliteit van de test wordt beoordeeld in het kader van de diagnostische/prognostische vraagstelling, dat wil zeggen er wordt getoetst of het resultaat een adequaat antwoord oplevert voor de vraagstelling. Hierbij wordt impliciet de expertise van de beoordelaar mee getoetst.
 • Daarnaast worden indien van toepassing door de inzender als adequaat beschouwde controles beoordeeld.
 • Door het verzamelen van gegevens over de gebruikte tests en materialen zijn vergelijkingen tussen verschillende werkwijzen mogelijk.

Evaluatie

Van elke test krijgt de inzender een persoonlijke evaluatie. Daarnaast wordt vergelijking met de resultaten van de overige inzenders aangeboden, gedeeltelijk in de vorm van foto’s. Ook zijn alle gegevens over de gebruikte tests en materialen in te zien. Deze gegevens zijn voor de deelnemers beschikbaar via het programma QBase.

Aanbod

Het aanbod aan rondzendingen is deels vraag gestuurd vanuit de gebruikers, deels gebaseerd op belangrijke diagnostische en/of prognostische vraagstellingen in de pathologie en kan worden aangedragen door:

 • de werkgroepen histotechnieken, immunohist- en cytochemie en cyto-diagnostiek van de Vereniging Analisten Pathologie (VAP).
 • de commisies cytopathologie, pharmaco-pathologie en moleculaire pathologie van de Nederlandse Vereniging voor Pathologie (NVVP).
 • het bestuur van de sectie.

Selectie, uitvoering en beoordeling

 • Voor de selectie van de methode van testen en de te gebruiken soort weefsels wordt vanuit het bestuur een patholoog benaderd. Deze legt een plan voor een rondzending voor aan het bestuur en begeleidt na goedkeuring de verdere voorbereiding, uitvoering en beoordeling waar nodig.
 • Het gebruikte testweefsel wordt zoveel mogelijk betrokken uit geaccrediteerde laboratoria en zal zo nodig op een gebruikelijke manier voorbewerkt zijn. Het aantal tests per rondzending wordt geoptimaliseerd door bijvoorbeeld gebruik te maken van meerdere weefsels per blokje. Er wordt naar gestreefd de werklast voor de inzenders zo laag mogelijk te houden.
 • De beoordeling van de testresultaten gebeurt in overleg met het bestuur door 2 pathologen en analisten.

Deelname en Kosten

Voor opgave voor deelname zie de pagina aanmelden van de SKML. Jaarlijks worden door het bestuur de kosten bepaald voor de verschillende rondzendingen (prijzen rondzendingen).

 

printer icoon-a-klein icoon-a-groot icoon-vlag-engels icoon-vlag-nederlands