Jaarverslag

Geachte lezer

Voor u staat het jaarverslag 2008 van de sectie pathologie van de Stichting Kwaliteitsbewaking Medische Laboratoriumdiagnostiek (SKML), tot 1 januari 2009 bekend als de SKKP. Het afgelopen jaar heeft wat in de sfeer van de genoemde overgang gestaan, maar inhoudelijk zult u de bekende onderwerpen aantreffen, gelijk het een jaarverslag betaamt. Het volgend jaar zal er geen melding meer worden gemaakt van de SKKP, dan zijn we compleet een sectie geworden van de SKML. We hopen dat de overgang op allerlei gebieden een verbetering van de oude situatie zal blijken en werken er hard aan om de situatie aan te grijpen en verbeteringen die al lang in de planning stonden nu gelijk operationeel te maken. De website en de presentaties daarop mogen hopelijk een voorbeeld daarvan zijn. Er zullen ongetwijfeld wel wat kleine baby-beertjes op de weg komen, maar we doen ons best om te zorgen dat u er daarvan zo weinig mogelijk zult tegenkomen. Als u suggesties heeft dan horen we die ook graag. Ilonka is daarvoor uw vertrouwde adres. Een goed jaar gewenst.

Paul van der Valk

Jaarverslag sectie Pathologie 2008

Hieronder vindt u het jaarverslag 2010

Jaarverslag sectie Pathologie 2010

printer icoon-a-klein icoon-a-groot icoon-vlag-engels icoon-vlag-nederlands