Welkom Stichting Kwaliteitsbewaking Medische Laboratoriumdiagnostiek

De SKML heeft als doel het bevorderen van de kwaliteit van medisch laboratoriumonderzoek in het kader van diagnostiek en behandeling en het op een zo hoog mogelijk peil brengen en houden van dat onderzoek. De kern van de werkzaamheden bestaat uit het verzorgen van externe kwaliteitsbewakings- rondzendingen voor alle laboratoriumspecialismen. 

 

NIEUWS:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oratie prof.dr. Marc Thelen5-02-2020 - Vrijdag 31 januari 2020 vond de oratie plaats van SKML's wetenschappelijk directeur prof. dr. Marc Thelen.
Marc Thelen is in 2019 benoemd tot bijzonder hoogleraar 'kwaliteit in de medische laboratoriumzorg' bij de Radboud Universiteit. Naast zijn werk voor SKML, bekleedt Marc bij het Amphia Ziekenhuis te Breda de functie van klinisch chemicus en medisch manager van het klinisch-chemisch en hematologisch laboratorium.

Marc heeft zijn oratie beleefd als een prachtig podium om duidelijk te maken wat nodig is om het adagium 'meten is weten' waar te maken. Hij vertelt over de leerstoel:
"
Precisiegeneeskunde is een trend die eigenlijk draait om de behoefte aan diagnostiek die voldoende juist en precies aangeeft welke patiënt welke interventie wel of niet nodig heeft. Precisiegeneeskunde kan niet zonder Precisiediagnostiek. Patiënten zijn steeds vaker klant van meerdere zorginstellingen in een netwerk van eerste-, tweede- en derdelijns zorg. Het is daarom van groot belang dat uitslagen van diagnostiek tussen instellingen uitwisselbaar zijn. Die uitwisselbaarheid vraagt om oplossingen in ICT, maar ook om inhoudelijke gelijkwaardigheid en criteria voor gelijkwaardigheid. Zo interpreteren alle zorginstellingen de informatie op dezelfde manier."

Marc Thelen geniet internationale erkenning voor zijn bijdrage aan kennisontwikkeling over de kwaliteit van medische laboratoriumdiagnostiek en vertaling daarvan in richtlijnen en normen. De leerstoel is ondergebracht bij de afdeling Laboratoriumgeneeskunde van het Radboudumc.

Klik hier om de volledige oratie na te kunnen lezen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oudere nieuwsberichten:

(klik op de link om het gehele bericht te kunnen lezen)

Nieuwe publicatie
23-12-2019 - Nieuwe publicatie: '
Broad Bands Observed in Serum Electrophoresis Should Not Be Taken Lightly’

SKML Congres 2019 - De expert zegt: Tijd voor actie!
07-06-2019 - SKML congres 2019

SKML Gouden standaard
07-06-2019 - dr. Paul Franck ontvangt de SKML Gouden standaard

SKML directeur Marc Thelen benoemd tot bijzonder hoogleraar
27-03-2019 - Marc Thelen is op 1 maart 2019 benoemd tot bijzonder hoogleraar 'kwaliteit in medische laboratoriumzorg' bij de Radboud Universiteit.

Voormalig SKML secretaris Peter van Keulen (66) Ridder in Orde van Oranje-Nassau
18-01-2019 - Voormalig SKML secretaris Peter van Keulen heeft 17 januari afscheid genomen van Amphia waar hij werkzaam was als arts-microbioloog. Tijdens zijn afscheidsreceptie ontving hij voor zijn verdiensten een Koninklijke Onderscheiding uit handen van burgemeester Mark Buijs van de gemeente Oosterhout.

KALENDER:

Agenda rondzendingen SKML

Eerstvolgende vergadering SKML bestuur


DB:    19 mei 2020 - van 14:00-16:00
AB:    16 juni 2020 - van 14:00-16:00
PM:    28 apr 2020 - van 10:00-12:00

Locatie: NVKC Utrecht

printer icoon-a-klein icoon-a-groot icoon-vlag-engels icoon-vlag-nederlands