Welkom Stichting Kwaliteitsbewaking Medische Laboratoriumdiagnostiek

De SKML heeft als doel het bevorderen van de kwaliteit van medisch laboratoriumonderzoek in het kader van diagnostiek en behandeling en het op een zo hoog mogelijk peil brengen en houden van dat onderzoek. De kern van de werkzaamheden bestaat uit het verzorgen van externe kwaliteitsbewakings- rondzendingen voor alle laboratoriumspecialismen.

NIEUWS

Nieuwe publicatie sectie Algemene Chemie

06-07-2023 - De sectie Algemene Chemie heeft een nieuwe publicatie: "Albumin determined by bromocresol green leads to erroneous results in routine evaluation of patients with chronic kidney disease".

In deze paper met belangrijke SKML inbreng wordt aangetoond dat met een goed EQA programma de (on)geschiktheid van een methode kan worden aangetoond. In dit onderzoek is in een groot aantal patiëntsamples verdeeld over verschillende gradaties van nierfalen onderzocht welke albumine methoden geschikt zijn om een juist klinisch besluit te nemen. Uit deze studie blijkt dat met broomcresolgroen (BCG) methoden de diagnose 'protein energy wasting' vaker wordt gemist in vergelijking tot wanneer albumine bepaald is met broomcresol purper (BCP) en immunochemische methoden. Dat geldt voor alle stadia van nierfalen. Hoewel de effecten in EQA monsters (zonder nierfalen) minder uitgesproken zijn, is de trend gelijk: BCG methoden overschatten niet alleen de albumine concentratie, maar hebben ook een grotere tussenmethodevariatie dan die van andere principes terwijl BCP methoden de kleinste tussenmethodevariatie hebben.

De volledige publicatie is te vinden onder het menu Diensten>Publicaties.

Nieuwe publicatie sectie Parasitologie

06-07-2023 - De sectie Parasitologie heeft een nieuwe publicatie: "An International External Quality Assessment Scheme to Assess the Diagnostic Performance of Polymerase Chain Reaction Detection of Acanthamoeba Keratitis".

In 2022 heeft de sectie parasitologie van SKML voor het eerst een extern kwaliteitsbeoordelingsschema ontwikkeld voor detectie door middel van DNA-amplificatiemethoden van de eencellige parasiet Acanthamoeba spp., die ernstigeooginfecties (keratitis) kan veroorzaken. Aangezien de SKML zowel monsters met echte parasieten als gezuiverd DNA verspreidt, kan de efficiëntie van de gehele procedure, evenals de stap van DNA-amplificatie, worden geëvalueerd. De resultaten geven aan dateen voorbehandelingsprocedure een riskante stap kan zijn in PCR-gebaseerde detectie van Acanthamoeba, maar het verbetert de gevoeligheid en betrouwbaarheid, vooral van monsters die cysten bevatten. Daarom is deelname aan een EQAS informatief voor routine-diagnostischelaboratoria en kan het helpen bij het verbeteren van de laboratoriumprocedures die worden gebruikt voor de diagnose van Acanthamoeba-keratitis.

De volledige publicatie is te vinden onder het menu Diensten>Publicaties.

Nieuwe publicatie sectie KKGT

15-06-2023 - De sectie KKGT heeft een nieuwe publicatie: "Busulfan Interlaboratory Proficiency Testing Program Revealed Worldwide Errors in Drug Quantitation and Dose Recommendations".

Dit artikel geeft een overzicht van de resultaten van het internationale ringonderzoek Busulfan. Busulfan is een middel dat gebruikt wordt in de behandeling van leukemie,voorafgaande aan een stamceltransplantatie. Omdat het middel erg toxisch is, en de benodigde dosering voor elke patient verschilt, worden busulfan concentraties gemeten in het bloed van de patienten. Op basis van die concentratie wordt de dosering dan aangepast.Wat de meting verder nog extra moeilijk maakt, is dat busulfan snel ontleedt dus technisch geeft deze analyse ook de nodige uitdagingen. In dit artikel laten de auteurs zien dat er wereldwijd nog grote verbeteringen nodig zijn in de analyse en dosisadviseringvan busulfan, en dat deelname aan een ringonderzoek hierbij helpen kan.

De volledige publicatie is te vinden onder het menu Diensten>Publicaties en in PubMed.

Voorgaande nieuwsberichten

Nieuwe publicatie sectie KKGT
15-12-2022 - De sectie KKGT heeft een nieuwe publicatie: "Results from a proficiency testing pilot for immunosuppressant microsampling assays".

SKML congres 2022: Attention for the extra-analytical phase
25-05-2022 - Op dinsdag 7 juni 2022 vindt het SKML-congres "Attention for the extra-analytical phase" plaats.

Overlijden Wim de Jongh
21-12-2021 - Met grote verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het plotseling overlijden van Wim de Jongh.

KALENDER

Agenda SKML-rondzendingen

Eerstvolgende vergadering SKML-bestuur


DB:      5 september 2023, 14:00 – 16:00
AB:      12 september 2023, 14:00 – 16:00
PM:      29 augustus 2023, 10:00 – 12:00

Webinar NVKC & SKML-sectie Endocrinologie


"Endocriene Tumormarkers"

Een combinatie van casuïstiek en ontwikkelingen vanuit de SKML zal worden besproken.

Wanneer: 13 december 2023, 14:00 – 16:30

Waar: online

Zie hier voor het programma. Aanmelden kan hier.

Deelnemersdag sectie Parasitologie


Wanneer: donderdag 8 februari 2024, 12:30 – 17:00

Waar: Trippenhuis KNAW, Kloveniersburgwal 29, Amsterdam

Zie hier voor het programma. Aanmelden kan hier.

Deelnemersdag sectie HIM


De volgende rondzendingen zullen worden besproken: Complement factoren, Liquor eiwitten, M-proteïne en Plasma-eiwitten. Daaromheen zal een leuk en interessant programma worden verzorgd.

Wanneer: 12 maart 2024

Waar: Jaarbeurs in Utrecht

Programma en aanmelding volgen later.

printer icoon-a-klein icoon-a-groot icoon-vlag-engels icoon-vlag-nederlands