Welkom Stichting Kwaliteitsbewaking Medische Laboratoriumdiagnostiek

De SKML heeft als doel het bevorderen van de kwaliteit van medisch laboratoriumonderzoek in het kader van diagnostiek en behandeling en het op een zo hoog mogelijk peil brengen en houden van dat onderzoek. De kern van de werkzaamheden bestaat uit het verzorgen van externe kwaliteitsbewakings- rondzendingen voor alle laboratoriumspecialismen. 

 

NIEUWS:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Opvolging manager bedrijfsvoering

24-06-2020 - Afscheid Wim de Jongh
Op 8 juni 2020 bereikte onze manager bedrijfsvoering Wim de Jongh de pensioengerechtigde leeftijd.

Wim heeft sinds zijn benoeming in 2003 een belangrijke bijdrage geleverd aan de professionalisering van de SKZL en later de SKML.

Als bestuur en de directie van de SKML zijn we Wim zeer erkentelijk voor deze bijdrage en we zullen daar op een later moment op een passende wijze samen met Wim bij stilstaan.

Per 1 april hebben we in Leon Dietz een bekwaam en enthousiaste opvolger voor Wim gevonden.
Vanaf 1 juni 2020 heeft Leon alle dossiers en correspondentie van Wim voor zijn rekening genomen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Overige nieuwsberichten:

(Klik op de link om het gehele bericht te kunnen lezen. Tevens vindt u op de nieuwspagina oudere nieuwsberichten)

Oratie prof.dr. Marc Thelen
5-02-2020 - Vrijdag 31 januari 2020 vond de oratie plaats van SKML's wetenschappelijk directeur prof. dr. Marc Thelen.

Nieuwe publicatie
23-12-2019 - Nieuwe publicatie: '
Broad Bands Observed in Serum Electrophoresis Should Not Be Taken Lightly’

SKML Congres 2019 - De expert zegt: Tijd voor actie!
07-06-2019 - SKML congres 2019

SKML Gouden standaard
07-06-2019 - dr. Paul Franck ontvangt de SKML Gouden standaard

KALENDER:

Agenda rondzendingen SKML

Eerstvolgende vergadering SKML bestuur


DB:    1 sept 2020 - van 14:00-16:00
AB:    15 sept 2020 - van 14:00-16:00
PM:    n.n.b.

Locatie: NVKC Utrecht

printer icoon-a-klein icoon-a-groot icoon-vlag-engels icoon-vlag-nederlands