Rondzendingen

De SKML verzorgt in totaal ongeveer 100 verschillende typen rondzendingen, van het verzenden van monstermateriaal aan de deelnemers, via het statistisch verwerken van de door hen ingezonden bepalingsgegevens, tot en met het terugrapporteren van de eindresultaten.

Om na te gaan welke bepaling deel uit maakt van welke rondzending, kunt u zowel op bepaling als op rondzending in ons overzicht zoeken. U zult dan ook zien dat sommige bepalingen deel uitmaken van meer dan één rondzending. Er zijn ook bepalingen waarvoor de SKML (nog) geen rondzending heeft. Omdat volgens ISO15189 alle medische laboratoria voor al hun bepalingen deel moeten nemen aan een interlaboratorium vergelijk, of daar een alternatieve aanpak voor moeten hebben, heeft de SKML over dit onderwerp een positioneringsnotitie vastgesteld.

Documenten die specifiek op een of meer rondzendingen betrekking hebben - zoals handleidingen, toelichtingen en explicaties - vindt u op de pagina van de betrokken sectie.

Geaccrediteerde rondzendingen

Het staat vermeld bij een rondzending als deze behoort tot de scope van accreditatie van de SKML volgens ISO/IEC 17043:2010 met registratienummer R023 bij de Raad voor Accreditatie. Rondzendingen die tot deze scope behoren, hebben flexibele scope-elementen. De bepalingen die onder deze flexibele scope-elementen vallen, staan bij die rondzendingen genoemd onder 'Bepalingen ondersteund in SKML-monsters'. Bij deterministische rondzendingen wordt doorgaans aan de hand van een casusbeschrijving gevraagd om aanwezige (pathogene) micro-organismen te bepalen. De ondersteunde micro-organismen staan opgesomd in het volgende Excel-overzicht (selecteer de gewenste rondzending en determinatie):

SKML determinations

Overzicht rondzendingspagina's

Registreren als nieuwe deelnemer
Overzicht rondzendingen
Agenda
Jaarplanning
Prijzen deelnames
Rapportages

printer icoon-a-klein icoon-a-groot icoon-vlag-engels icoon-vlag-nederlands