FAQ

Veel Gestelde Vragen

Algemeen

[top]

Is de SKML een commerciële organisatie?

De SKML is een stichting zonder winstoogmerk. Eventuele financiële overschotten worden aangewend ten bate van onderzoek, kwaliteitsverbetering van rondzendingen, verlaging van deelnamecontributie en/of reservefondsvorming. De SKML staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in het handelsregister onder nummer: 41055610.
Voor meer informatie, klik hier

[top]

Wat is QBase en hoe kan ik QBase installeren?

QBase is een computerprogramma voor de resultateninvoer en verwerking van een groot aantal rondzendingen van de SKML. Informatie vindt u zowel op de pagina Diensten/QBase als op Diensten/Downloads. 

[top]

Zijn jullie rondzendmonsters CE gemarkeerd?

CE staat voor 'Conformité Européenne', wat zoveel zegt als: 'Voldoet aan de betreffende Europese regelgeving'.
Voor reagentia en apparatuur in medisch diagnostische laboratoria betreft dat de IVD regelgeving. Rondzendmonsters hoeven niet te worden beschouwd als een IVD artikel en hebben daarom geen CE-markering nodig. Net als patiëntmonsters zijn ze immers uniek en tegen de tijd dat een CE-markering kan worden afgegeven allang onbruikbaar geworden.

[top]

Is de SKML geaccrediteerd?

De SKML heeft een kwaliteitssysteem dat is gebaseerd op ISO/IEC 17043:2010 en heeft sinds 17 maart 2022 accreditatie behaald voor een aantal rondzendingen (onder registratienummer R023 bij de Raad voor Accreditatie). Het staat vermeld bij een rondzending als deze behoort tot de scope van accreditatie van de SKML volgens ISO/IEC 17043:2010. Zie onze website onder Rondzendingen.

[top]

In het kader van leveranciersbeoordeling conform eigen kwaliteitsmanagementsysteem heb ik als deelnemer een vragenlijst. Willen jullie deze vragenlijst invullen en de vragen beantwoorden?

Wij ontvangen vaker dergelijke verzoeken, maar beschikken niet over de capaciteit om al deze vragenlijsten van onze deelnemers in te vullen. Op onze website en in de Algemene Voorwaarden SKML, die ook op de website staan, kunt u wellicht de antwoorden vinden.

Wij werken volgens de ISO/IEC 17043:2010 en hebben sinds 17 maart 2022 accreditatie behaald voor een aantal rondzendingen (onder registratienummer R023 bij de Raad voor Accreditatie). Het staat vermeld bij een rondzending als deze behoort tot de scope van accreditatie van de SKML volgens ISO/IEC 17043:2010. Zie onze website onder Rondzendingen.

[top]

Is er een mogelijkheid tot deelname door de IVD-industrie?

- Ook een leverancier mag zich inschrijven als deelnemer tegen de contributie zoals die ook voor andere deelnemers geldt en ontvangt dan materialen en rapporten
- Als een deelnemer zeker weet dat hij geen resultaten gaat inzenden, dan mag hij afzien van het ontvangen van materialen (= duurzamer), maar dat levert geen korting op

[top]

Waar vind ik de Algemene Voorwaarden?

Op de Homepage van onze website of via deze link vindt u de Algemene Voorwaarden.

[top]

Kan ik opnieuw monstermateriaal bestellen?

Het opnieuw verstrekken van rondzendmateriaal (na rapportage) kan alleen tegen betaling en alleen per rondeset of jaarset (indien voorradig).
Een individueel monster wordt alleen gratis verstrekt indien dat om een incidentele oorzaak nodig is voor correcte deelname.


[top]

Hoe kan ik mij aanmelden voor een nieuwe rondzending van SKML en hoe moet ik opzeggen?

U moet deelnemer zijn van SKML om aan rondzendingen mee te kunnen doen. U kunt een nieuwe rondzending bij voorkeur aanmelden via QBase. Ook is er de mogelijkheid om dit via de website van SKML te doen via het menu 'rondzendingen' en vervolgens te kiezen voor 'aanmelden voor rondzendingen'. Aanmelden kan het hele jaar en u betaald ongeacht hoeveel rondes reeds zijn verstreken steeds het hele jaarbedrag.

Opzeggen kan tot 1 november van het jaar voorafgaand. Elk jaar in september ontvangt u een overzicht met uw huidige inschrijvingen met een oproep om uw deelname en inschrijfgegevens waar nodig aan te passen.

[top]

Mijn vraag staat hier niet bij, hoe kan ik deze toch aan u stellen?

Indien uw vraag niet in de FAQ's staat, kunt u het contactformulier bovenaan deze website invullen, of een email sturen naar office@skml.nl. Wij zullen uw vraag dan zo spoedig mogelijk beantwoorden.

[top]

Hoe kan ik mij registreren als nieuwe deelnemer?

Via onderstaande link vindt u informatie over het registreren als nieuwe deelnemer van SKML: https://www.skml.nl/lidmaatschap

[top]

Inschrijving en facturatie

[top]

Hoeveel contactpersonen kan ik registreren?

Per abonnement op een rondzending kan SKML in de database 6 verschillende contactpersonen vastleggen (waarvan 3 contacten toegang hebben tot QBase). Deze 6 contacten moeten worden geregistreerd met een emailadres.
Deze 6 verschillende posities (zie onderstaande tabel) kunnen aan één en dezelfde persoon of aan verschillende personen worden gekoppeld.
(Wij raden aan om verschillende contactpersonen te laten registreren. Dit om ervoor te zorgen dat belangrijke informatie u bereikt bij eventuele afwezigheid van contactpersonen)

Contact Omschrijving Bevoegdheden in QBase
Naam op rapport: Tenaamstelling rapport + emailadres
waar algemene berichten naartoe worden gestuurd
Resultaten valideren in QBase + Toegang tot rondzendingen
waaraan gekoppeld
Rapport sturen naar: Emailadres waar het rapport naartoe wordt gestuurd Geen toegang
Monsters sturen naar: Contactpersoon waarvan het adres wordt gebruikt voor het versturen van monsters + emailadres waar algemene berichten naartoe worden gestuurd Toegang tot rondzendingen waaraan gekoppeld
Contactpersoon voor SKML: Contactpersoon waarvan het emailadres wordt gebruikt voor belangrijke mededelingen en de jaarlijkse bevestiging deelname van SKML Toegang tot rondzendingen waaraan gekoppeld
Rekening sturen naar: Contactpersoon (emailadres) waar facturen naartoe worden gestuurd. Bij voorkeur een financiële afdeling Geen toegang
Bewijs van inschrijving sturen naar: Contactpersoon waarvan het emailadres wordt gebruikt voor het toesturen van het bewijs van inschrijving Geen toegang

[top]

Hoe kan ik een contactpersoon wijzigen?

Wijzigingen kunnen worden doorgegeven via office@skml.nl
Vermeld hierbij uw deelnemernummer en alle gegevens van de nieuwe contactpersoon, zoals:
- titel
- geslacht
- voorletters
- tussenvoegsel
- achternaam
- functie
- emailadres
- telefoonnummer
Bij een wijziging in contactpersoon voor een (groep van) rondzending(en) wijzigen de login gegevens automatisch; de nieuwe contactpersoon ontvangt een nieuwe loginnaam en wachtwoord.
Het is aan te raden om meer contactpersonen (SKML heeft 3 mogelijkheden) aan een (groep van) rondzending(en) te koppelen, want als er maar 1 persoon gekoppeld is, is de kans (bij diens afwezigheid) te groot dat berichten vanuit SKML worden gemist, of dat monstermateriaal te lang in een postvak blijft liggen.[top]

Hoe factureert SKML de contributie?

SKML factureert eenmaal per jaar uw jaarlijkse contributie. Dit gebeurt omstreeks de derde week van april van het lopende jaar.
Indien u zich aanmeldt voor een rondzending na de jaarlijkse facturatie, betaalt u ook het jaarbedrag. De factuur wordt dan ten tijde van de aanmelding aan u verstuurd. Dit geldt ook voor overige bestellingen van bijvoorbeeld een extra cluster en/of monstermateriaal.
De betalingstermijn die wij hanteren is 30 dagen.

[top]

Kan ik een correctiefactuur aanvragen omdat er geen betalingskenmerk op de ontvangen factuur staat?

Ja dat kan, maar daar zijn kosten aan verbonden. Beter kunt u zorgen dat u gelijk al een factuur ontvangt met de door u gewenste informatie door reeds bij uw bestelling, inschrijving of bevestiging van deelname aan een rondzending een betalingskenmerk op te geven. Dit kan bijvoorbeeld een inkoopordernummer of kostenplaats zijn.
Indien u geen inkoopordernummer vermeldt, gaan wij er vanuit dat uw organisatie hier geen gebruik van maakt en dat dit geen belemmering vormt voor de facturatie/betaling.
Wanneer SKML bij facturatie problemen ondervindt bij het innen van de contributie waardoor wij het ordernummer alsnog toe moeten voegen of corrigeren in onze administratie, brengen wij €50,00 kosten (excl. BTW) in rekening.

[top]

Waar kan ik de financiële gegevens van SKML vinden voor mijn eigen boekhouding?

Via onderstaande links vindt u de financiële gegevens (BTW nummer, IBAN, bankgegevens e.d) en het Kamer van Koophandel nummer:
- https://www.skml.nl/organisatie/wie-zijn-wij/financiele-gegevens
- https://www.skml.nl/organisatie/wie-zijn-wij/kamer-van-koophandel

[top]

Wat kost een rondzending?

U kunt een prijslijst vinden via onderstaande link:
https://www.skml.nl/rondzendingen/prijzen

[top]

Logisitiek van rondzendingen

[top]

Waar vind ik de start- en uiterste inzenddatum van een rondzending?

Datums zijn te vinden:
- in de agenda in QBase (via menu Bestand>Agenda)
- via de website (via menu Rondzendingen>Agenda)
Bij combi rondzendingen (waarbij interne en externe monsters worden gemeten) is sprake van uiterste inzenddatum per monster

[top]

QBase

[top]

Ik mis een rondzending waarvoor ik wel deelnemer ben in mijn overzicht in QBase, hoe kan dat?

- Mogelijk bent u niet bevoegd voor de desbetreffende rondzending. U kunt via het menu Bestand>Deelnameoverzicht controleren wie de contactpersonen zijn van de desbetreffende rondzending (rapporttenaamstelling, monsterontvanger en SKML contactpersoon hebben toegang tot QBase)
- De rondzending wordt niet meer in de clusterboom getoond indien er sprake is van een betalingsachterstand

[top]

Waarom kan ik mijn resultaten niet invoeren?

- De ronde is nog niet vrijgegeven door de coördinator. Doorgaans gebeurt dit 7-14 dagen voor de startdatum
- De uiterste inzenddatum van een ronde of monster is gepasseerd
- Er is nog geen cluster aangemaakt in QBase (u kunt een cluster aanmaken via het icoon 'zakmes/hamer/voeg apparatuur + methode + eenheid toe').
- QBase is geblokkeerd wegens een betalingsachterstand

[top]

Kan ik nog resultaten invoeren na de uiterste inzenddatum/sluitingsdatum?

Het is niet mogelijk om na de sluiting van de ronde resultaten/wijzigingen in te voeren in QBase. Direct na de uiterste inzenddatum wordt door de software het geheel van alle reultaatsets en alle statistische parameters berekend en opgeslagen in de database.
In de loop van de ochtend volgend op dat moment gaan de conceptrapporten naar de coördinator van de ronde om te beslissen over vrijgave van de rapportage voor alle deelnemers.

[top]

In QBase kan ik resultaten valideren. Is dat nodig?

Het is niet nodig om uw resultaten te valideren. Na validatie zijn de resultaten niet meer aan te passen. Alleen de tenaamgestelde van het rapport is bevoegd om te valideren. Deze functionaliteit is gemaakt om onbedoelde aanpassing van ingevoerde resultaten te voorkomen.

[top]

Hoe moet ik clusters instellen?

Het cluster kan worden ingesteld via het 'zakmes' icoontje nadat een cluster is aangemaakt. Hier moeten vervolgens allerlei gegevens worden ingevuld. Er wordt aangegeven welke velden verplicht zijn in te vullen. Zodra alle gegevens zijn ingevuld, komt er een groen vinkje voor de bepaling te staan.

[top]

Moet ik licenties aanvragen voor QBase?

QBase is een programma van de SKML dat binnen het abonnement van de deelnemer gratis ter beschikking wordt gesteld om resultaten van metingen van monsters uit onze kwaliteitsrondzendingen in te voeren en om rapporten in te zien. Door deelname hebt u een gebruikslicentie.
QBase blijft beschikbaar tot 1 jaar na opzegging van het laatste abonnement.
Zie de QBase pagina voor meer informatie.

[top]

Waar kan ik in QBase gearchiveerde documenten vinden?

- Klik 1x met de linkermuisknop op de ronde om die te selecteren
- Klik vervolgens met de rechtermuisknop op dezelfde ronde en kies 'Archief'
- U krijgt dan een sub window met alle documenten die u binnen deze ronde kunt downloaden
- SKML archiveert alleen de laatste 2 jaren

[top]

Hoe kan ik een nieuwe versie van QBase downloaden?

Zie de QBase pagina voor meer informatie

[top]

Waarom kan ik niet inloggen in QBase?

- U heeft een verouderde versie van QBase
- U maakt gebruik van ongeldige inloggegevens (u kunt telefonisch of per mail contact met ons opnemen voor de juiste contactgegevens van desbetreffende rondzending)

[top]

Rapportage

[top]

Ik heb een leeg voorblad. Hoe kan dat?

Er is geen cluster aangemaakt.

[top]

Ik heb alleen een voorblad. Hoe kan dat?

Er zijn geen resultaten ingevoerd in QBase.

[top]

Kan ik uitgebreide statistiek opvragen?

Statistiek van andere dan uw eigen apparaten / methodes kan worden opgevraagd via:
- QBase
- Rechtermuisknop op Rondenummer
- Uitgebreide statistiek
- Uitvinken alle bepalingen
- Bepaling kiezen

[top]

Kan ik oude rapporten opvragen in QBase?

- In QBase kunt u zelf oude rapporten opvragen (zie onder Help de handleiding). Als u onder menu 'Bestand' 'Programma instellingen' kiest, en dan onder tabblad 'Horizon' de mogelijkheid op bijvoorbeeld 2 jaar (is maximum) zet, kunt u zelf de rapporten onder 'Archief' opvragen. Het is NIET mogelijk om oudere rapporten opnieuw op te vragen. Indien u voorziet dat u wel toegang wilt behouden tot oudere rapporten, adviseren wij u om deze zelf te archiveren buiten de SKML omgeving.
- Het is raadzaam om zoveel mogelijk de standaardinstelling van een horizon van 1 jaar te gebruiken, omdat het programma anders te zwaar wordt belast en daardoor teveel verwerkingstijd nodig heeft.

[top]

Kan ik een rapport opvragen als ik geen meetresultaten heb ingevoerd?

Met ons programma QBase kunt u uw meetresultaten invoeren en opslaan in onze database. U krijgt dan de standaard rapportage zoals die na elke ronde wordt uitgegeven.
Mocht uw lab niet toekomen aan het invoeren van resultaten, dan kunt u zo'n rapport automatisch ontvangen als u vóór de sluitingsdatum van de desbetreffende ronde een cluster aanmaakt en de bepalingen aanvinkt die u op het rapport wilt zien.

[top]

Ik neem deel met meer dan 1 cluster en zie dat de gemiddelden en referentiewaarden in de overzichtspagina verschillend zijn voor de verschillende clusters met dezelfde methode. Hoe kan het dat de referentiewaarde niet voor iedereen gelijk is?

Indien de gemiddelde referentiewaarde verschilt tussen clusters of deelnemers, is er sprake van (een) uitbijter(s). wanneer door uitbijters een bepaald punt niet mee doet, zal het gemiddelde van de overgebleven punten daardoor veranderen. Om toch een vergelijk tussen gemiddelde en referentie mogelijk te maken, zal de referentiewaarde voor dat betreffende monster voor dat cluster ook worden uitgesloten. De referentiewaarden per monster zoals weergegeven onder de histogrammen zijn wel steeds voor alle clusters en deelnemers gelijk.

[top]

Mijn punten liggen binnen het gebied waarop wordt gescoord (groen bij TEa en blauw bij SA) en toch krijg ik niet alle punten. Hoe kan dat?

De spreiding rond de regressielijn bepaalt uw binnenlabprecisie die we weergeven met gele balken. U verdient 1 punt wanneer de binnenkant van de balk binnen het tolerantiegebied valt (2 sd) en 2 punten wanneer ook de buitenkant (4,5 sd) binnen het tolerantiegebied valt. Dus niet alleen de ligging van uw punten moet voldoen, maar ook de spreiding.

[top]

Na een aanpassing van onze test die stabiel suboptimaal lag, liggen we nu op het niveau van de referentie. In plaats van een scoreverbetering zien we dat het laatste punt als uitbijter wordt aangemerkt en blijft onze score onveranderd. Hoe kan dit?

SKML streeft inderdaad naar ondersteuning van de 4O systematiek. We willen afbeelden of een interferentie heeft geholpen. Door de juiste ligging van het laatste punt, ziet u dat uw interferentie goed was. Dat zich dit niet onmiddellijk in een betere score vertaalt, komt door de dubbele uitbijterprocedure. We verwijderen niet alleen punten die zoveel van referentie of consensus afwijken dat ze waarschijnlijk niet representatief zijn, maar ook waarden die teveel afwijken van de eigen regressielijn. Daardoor kan het voorkomen dat bij een trendbreuk van een stabiel, maar verkeerd liggend proces, kortdurend, betere punten als uitbijter worden aangemerkt. Omdat nieuwe punten door de tijdweging extra gewicht krijgen in de regressielijn, zal dit probleem nooit lang duren.
Bovendien passen we vanaf 2015 een tolerantere uitbijterprocedure toe, waardoor punten niet meer binnen 3 sd, maar 4 sd van hun eigen regressielijn moeten vallen.

[top]

Ik heb een klacht, of wil in beroep gaan tegen de score van mijn rapport. Wat kan ik doen?

De SKML kent een procedure voor klachten en beroepen. Wanneer u van mening bent dat uw prestatie onjuist is beoordeeld, kunt u hiertegen in beroep gaan. U dient een beroep of klacht in door deze te mailen naar office@skml.nl onder vermelding van beroep resp. klacht. Meer informatie kunt u vinden op de website onder diensten>klachten/beroep

[top]

Na aanpassing van de bias wordt mijn periodescore weliswaar beter, maar mijn cumulatieve score slechter. Hoe kan dat?

De cumulatieve is gebaseerd op de tijdgewogen regressie van de afgelopen 2 jaar. Door combinatie van data van voor en na de biasaanpassing, neemt de imprecisie toe en daarmee de score af. Dat is de reden dat we ook de korte termijn ronde score geven. De cumulatieve score zal bij een stabiel proces in de loop van de tijd vanzelf opknappen.

[top]

printer icoon-a-klein icoon-a-groot icoon-vlag-engels icoon-vlag-nederlands