Lidmaatschap

Om deel te kunnen nemen aan door de SKML georganiseerde rondzendingen moet u als deelnemer ingeschreven zijn. Als deelnemer dient u zich ten minste voor één rondzending in te schrijven. Houdt u  rekening met een verwerkingstijd van circa drie werkdagen. U krijgt van ons een deelnemernummer, een login-naam en een wachtwoord toegestuurd. Hiermee krijgt u toegang tot het besloten deel - de pagina's met een slotje - van deze website en kunt u gebruik maken van een speciaal voor de SKML ontwikkeld programma QBase.

De SKML hanteert een deelname per kalenderjaar. Dit houdt in dat deelname loopt van 1 januari tot en met 31 december. De deelname wordt aan het einde van het jaar stilzwijgend verlengd met één jaar. Het lidmaatschap wordt beëindigd als een deelnemer aan geen enkele rondzending meer meedoet.

Als deelnemer kunt u inloggen met uw deelnemernummer, login-naam en wachtwoord. Deze gegevens zijn opvraagbaar via het Centraal Facilitair Bureau van de SKML

Aanmelden voor deelname 

Aanmelden voor deelname aan een rondzending kunt u doen door een email te sturen naar: office@skml.nl. De medewerkers van het CFB zullen dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Wijzigen deelnamegegevens

Alle wijzigingen in uw gegevens dient u schriftelijk (email office@skml.nl, via QBase bericht of per brief) door te geven aan het CFB van de SKML. Vermeldt alstublieft altijd uw deelnemernummer.

Beëindigen van deelname

U kunt zich per rondzending of in één keer voor alle rondzendingen tegelijk afmelden. De afmelding moet plaatsvinden vóór 1 november voorafgaande aan het jaar waarin niet meer deelgenomen wordt. Bij afmelding ná deze datum is de deelnemer de gehele contributie voor het daaropvolgende jaar verschuldigd. Afmelding dient schriftelijk te gebeuren (email, QBase bericht of brief) bij het CFB van de SKML. Vermeldt alstublieft altijd uw deelnemernummer.

printer icoon-a-klein icoon-a-groot icoon-vlag-engels icoon-vlag-nederlands