Raad van Advies

Het Algemeen Bestuur wordt bijgestaan door een Raad van Advies. De Raad van Advies wordt ingesteld door het AB en de leden worden aangezocht en benoemd door het AB.

U vindt de samenstelling van de Raad van Advies in het

Overzicht Bestuursleden

printer icoon-a-klein icoon-a-groot icoon-vlag-engels icoon-vlag-nederlands