SKML congres 2019

Het SKML congres zal in 2019 qua opzet sterk afwijken van voorgaande edities. Zo zal het volledige programma plenair verlopen. Door het ontbreken van parallelsessies hoeft u geen rekening te houden met competitie tussen programmaonderdelen en blijft u eventuele keuzestress bespaard.

Doel van het volledig plenaire karakter is maximale wederzijdse kruisbestuiving tussen secties, waardoor deelnemers kennis kunnen maken met de wijze van denken over kwaliteitscontrole binnen delen van de laboratoriumgeneeskunde waarmee ze doorgaans niet in aanraking komen.

Het programma is grofweg in twee delen verdeeld:

In de ochtend willen we deelnemers een kijkje bieden in de wijze waarop de doelwaarden tot stand komen in rondzendingen waarbij dat een expertwaarde betreft. Omdat die aanpak per type rondzending kan verschillen, is er voor elk type rondzendingen steeds een spreker die aan de hand van voorbeelden illustreert hoe de doelwaarde wordt vastgesteld. Voor deelnemers van andere secties met verwante problematiek kan dat inspirerend werken.

In de middag willen we in korte bijdragen steeds ingaan op de vraag of een bepaald rapport in de ogen van de sectie tot actie moet leiden van de deelnemer, en zo ja, welke dan. Sprekers zullen aan de hand van een voorbeeldrapport de deelnemers in de zaal laten stemmen met een smartphone polling-app om te zien welke actie men nodig acht. Aansluitend licht de spreker toe welke actie de sectie nuttig acht. Ook hier geldt dat er per type rondzending variatie kan bestaan en daarom is voor verschillende types rapport steeds een sectie geselecteerd. Voor deelnemers van andere secties met verwante rapporten kan dat inspirerend werken
. 

 

printer icoon-a-klein icoon-a-groot icoon-vlag-engels icoon-vlag-nederlands