Samenstelling secties

Een sectie is verantwoordelijk voor een eigen wetenschappelijk expertisegebied. De opzet en organisatie van rondzendingen vallen onder de verantwoordelijkheid van de sectie. Elke sectie heeft een eigen bestuur, waarvan de leden voorgedragen worden door de aan het vakgebied gelieerde wetenschappelijke of beroepsverenigingen en al of niet daaraan verbonden stichtingen. De samenstelling van het sectiebestuur is zoveel mogelijk een afspiegeling van deze verenigingen. De sectievoorzitters vormen samen het Algemeen Bestuur (AB).

Overzicht van de sectiebestuursleden:

zie pagina Bestuur

Formulier voordracht

U kunt hier het formulier voordracht sectiebestuurslid door wetenschappelijke verenigingen downloaden.

Formulier wijzigen of aftreden

U kunt hier het formulier wijzigen of aftreden bestuurslid downloaden.

printer icoon-a-klein icoon-a-groot icoon-vlag-engels icoon-vlag-nederlands