Algemeen

Semen

 • De Sectie Semen van de SKML organiseert jaarlijks vier rondzendingen op het gebied van semenalyse binnen het medisch laboratorium. 
 • Voor informatie over deze rondzending kunt u klikken op de link naar de website enquête semenanalyse links op deze pagina.
 • Opgave voor deelneming aan de rondzendingen gebeurt via het SKML-bureau.
 • Het SKML-bureau verstrekt ook algemene informatie over de organisatie van de rondzending. Facturering gebeurt eveneens via het SKML-bureau.

Opzet van de Rondzendingen 

 • De rondzendingen worden georganiseerd op basis van de ILAC-G13 norm voor het organiseren van externe kwaliteitsbewakingsprogramma's.
 • Het ontwerp voor de rondzending is gebaseerd op een jaarcyclus van vier sets samengestelde preparaten waarmee de relevante aspecten van de semenanalyse binnen medisch laboratoria gedekt zijn.
 • De monsters worden bereid in enkele samenwerkende productiecentra.
 • De doelwaardes in de monsters zijn gebaseerd op de resultaten van referentiecentra en consensuswaarden.
 • De rapportage per rondzending vindt plaats via de website van de sectie. Hiermee kan de individuele deelnemer zijn ligging vaststellen ten opzichte van de doelwaarde van de preparaten.

Doelstellingen

 • De primaire doelstelling van de Sectie Semen is het toetsen van de performance van individuele laboratoria. Toetsen gebeurt t.o.v. de eigen methode cq apparaat groep, als ook t.o.v. het geheel aan deelnemende labs. De “Poor Performer Policy” van de sectie is er op gericht om onderprestatie van individuele laboratoria te verbeteren.
 • Daarnaast is het ontwerp van de rondzendingen zo ingericht dat de prestaties van analytische methoden vergeleken worden en slecht presterende methoden geïdentificeerd kunnen worden. De “Poor Method Policy” van de sectie is er op gericht gebruikers van onderpresterende methoden aan te sporen hun methode te verbeteren of te wijzigen.
 • Voorts is het ontwerp dusdanig dat parameters waarvoor het gehele beroepsveld slecht presteert (grote interlabvariatie) geïdentificeerd worden. De “Poor Analyte Policy” van de sectie is er op gericht om via educatie, wetenschappelijk onderzoek, harmonisatieprojecten en het beschikbaar stellen van referentiematerialen de kwaliteit van slecht gemeten parameters te verbeteren.
 • Kennisoverdracht wordt bevorderd door het schrijven van toelichtingen op de jaarrapporten en het organiseren van gebruikersbijeenkomsten.
 • De bestuurlijke inrichting van de sectie is zodanig dat de kwaliteit van de rondzendingen bewaakt wordt: a) er is een meerjarig beleidsplan aangevuld met een jaarlijks opgesteld jaarplan, b) de sectie brengt jaarlijks verslag uit aan het algemeen bestuur van de SKML.

Rondzendingen

Semen analyse

Belangrijke links

Website enquête semenanalyse

printer icoon-a-klein icoon-a-groot icoon-vlag-engels icoon-vlag-nederlands