Algemeen

Virologie

 • De Sectie Virologie organiseert rondzendingen ten behoeve van de virologische diagnostiek door middel van virusisolatie en/of moleculaire diagnostiek. De sectie maakt deel uit van de Stichting Kwaliteitsbewaking Medische Laboratoriumdiagnostiek (SKML).
 • Voor vakinhoudelijke informatie over de rondzendingen kunt u contact opnemen met een van de leden van de sectie. De samenstelling van de sectie Virologie vindt u hier.
 • Opgave voor deelneming aan de rondzending gebeurt via het SKML-bureau (zie lidmaatschap). Het SKML-bureau verstrekt ook algemene informatie over de organisatie van de rondzendingen en de kosten voor deelname. Ook facturering gebeurt via het SKML-bureau.

Opzet rondzending

 • De rondzendingen van de Sectie Virologie bestaan over het algemeen uit gekweekte virussen (bij niet kweekbare virussen betreft het (gepoold) patientenmateriaal) die kunnen voorkomen als ziekteverwekker in patientenmateriaal.
 • De rondzendingen worden verzorgd door verschillende laboratoria.
 • Er vinden vier rondzendingen per jaar plaats:
  blaasjes/biopt/oogvocht, faecesdiagnostiek, respiratoire diagnostiek en liquordiagnostiek. Het geniet de voorkeur om u in te schrijven voor het totale Virologie pakket.
 • Aan de hand van een casus wordt het materiaal ter onderzoek aangeboden. Het materiaal is toegankelijk voor zowel kweektechnieken als moleculaire technieken, hoewel in sommige situaties één techniek geschikter kan zijn. Afhankelijk van de presentatie van de casus wordt, naast de analyse, de preanalyse (welke testen voor welke pathogenen) en interpretatie van de uitslag beoordeeld.
 • De deelnemers vullen hun bevindingen in via het computersysteem Qbase. Kort daarop ontvangen de deelnemers een e-mail met een link naar de rapportage van de rondzending. Hierin staan de eigen resultaten in relatie tot die van de andere deelnemers en de behaalde scores. Soms worden dan ook verdiepingsvragen gesteld. Het beantwoorden van de verdiepingsvragen wordt gestimuleerd, maar wordt niet met punten gehonoreerd. Deze vragen zijn bedoeld om de kennis over diagnostiek en behandeling van de infectieziekten bij de deelnemers in inventariseren en te vergroten.
 • De evaluatie die later volgt, dient als een educatieve bespreking van de ingezonden uitslagen en de verdiepingsvragen van de rondzending.
 • Deelname aan de rondzendingen gebeurt anoniem. De resultaten van een rondzending worden anoniem geëvalueerd.
 • Jaarlijks ontvangt de deelnemer een rapportage van de behaalde scores in relatie tot de behaalde scores van de overige deelnemers.

Doelstellingen sectie

 • De sectie wil met het organiseren van de rondzendingen de deelnemende laboratoria ondersteunen in het bewaken van de kwaliteit van het diagnostische proces op het gebied van virusisolatie en identificatie, vanaf binnenkomst van het monster tot en met het rapporteren van het testresultaat en een bijbehorende interpretatie.
 • De sectie zal de testresultaten en bijbehorende interpretaties van de verschillende deelnemers analyseren en beschrijven in een evaluatierapport. Klinische enquêtes kunnen een beeld geven van beleid en interpretatie van de groep deelnemers, terwijl technische enquêtes een beeld geven van de meest gebruikte technieken incl. hun tekortkomingen.
 • Kennisoverdracht wordt bevorderd door toelichting op de rondzendingen tijdens NWKV-vergaderingen.

Rondzendingen

printer icoon-a-klein icoon-a-groot icoon-vlag-engels icoon-vlag-nederlands