Klacht / Beroep

Klacht / Beroep

De SKML kent een procedure voor klachten en beroepen.

We spreken van een beroep wanneer de deelnemer van mening is dat zijn prestatie onjuist is beoordeeld. Wanneer onderzoek van uw beroep uitwijst dat er sprake is van een non-conformiteit, ontvangt u een correctierapport.
Indien er geen sprake is van een non-conformiteit krijgt u uitleg waarom tot dat oordeel is gekomen en volgt geen correctierapport.

Een klacht is gegrond indien er sprake is van een non-conformiteit. In alle andere gevallen zetten we uw klacht om in een suggestie.

U dient een beroep of klacht in door deze te mailen naar office@skml.nl onder vermelding van beroep resp. klacht.

Van zowel beroepen als alle andere klachten krijgt u binnen twee werkdagen een ontvangstbevestiging.

Na uiterlijk 6 weken ontvangt u antwoord over de beoordeling van uw beroep of klacht.

printer icoon-a-klein icoon-a-groot icoon-vlag-engels icoon-vlag-nederlands