Algemeen

In 1998 werd het plan Kalibratie 2000 gepresenteerd. Het beoogt de ontwikkeling van commuteerbaar kalibratie- en juistheidverificatiemateriaal ten behoeve van kalibratie van de medische laboratoria met behulp van de kalibratoren en controle met behulp van de juistheidverificatiematerialen van het bereikte effect en van IVD conformiteit van methodes. Een groot aantal disciplines werkt in het project samen.

Er werd een algemeen systeem ontwikkeld voor het aantonen van commuteerbaarheid, het Tweelingstudieconcept. In verschillende publicaties vanuit het Kalibratie 2000 project werd het belang van commuteerbaar materiaal voor externe kwaliteitsbewaking aangetoond. De ontwikkelde materialen zijn vooralsnog te gebruiken als nationale kalibratoren. Voor lipiden en enzymen zijn kalibratiematerialen ontwikkeld en breed in gebruik.

De IVD-richtlijn moet uiteindelijk leiden tot identieke kalibratie van laboratoria. De materialen zullen ook gebruikt worden als juistheidverificatiematerialen en voor het toetsen van IVD compatibiliteit. Vanuit kalibratie 2000 is voor de enzymen een internationale pilotstudie uitgevoerd voor juistheidverificatie van de meest gebruikte methodes.

Voor eiwitten werd een commuteerbaar materiaal ontwikkeld waaraan inmiddels doelwaarden zijn toegekend. Voor endocrinologie werden veelbelovende resultaten bereikt voor TSH. Voor humaan groeihormoon werd een nationaal harmonisatie/kalibratie materiaal ontwikkeld dat breed in gebruik is. Op het gebied van stolling werd effect bereikt voor Factor VIII. Op het gebied van de flowcytometrie werden wisselende resultaten bereikt met stabilisatiebuffers. Voor hemocytometrie bleek verdere standaardisatie niet nodig. Een commuteerbaar controlemateriaal is ontwikkeld.

printer icoon-a-klein icoon-a-groot icoon-vlag-engels icoon-vlag-nederlands