Algemeen

Bacteriologie / Mycologie

 • De Sectie Bacteriologie/mycologie initieert en verzorgt rondzendingen op het gebied van de algemene diagnostische bacteriologie, in vitro gevoeligheidsbepalingen, tuberculose diagnostiek en mycologie.
 • De sectie werkt onder auspiciën van de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie en de Nederlandse Vereniging voor Medische Mycologie.
 • Vakinhoudelijke vragen over rondzendingen bacteriologie/mycologie kunt u stellen via de coördinator (op dit moment geen naam bekend). Samenstelling van de sectie.
 • Opgave voor deelname aan een of meer rondzendingen gebeurt via het SKML-bureau of rechtstreeks. Het SKML-bureau verstrekt ook algemene informatie over de organisatie van de rondzendingen, het QBase-systeem waarmee uitslagen worden ingestuurd en de kosten voor deelname. Ook de facturering gebeurt via het SKML-bureau.

Opzet rondzending

 • De rondzending bacteriologie/mycologie bestaat uit 10 rondes per jaar, waarvan 2 x mycologie, 2 x in vitro gevoeligheidsbepaling bacteriën, 1 x mycobacteriën en 5 x kweek algemeen.. Elke ronde bestaat uit 4 monsters.
 • De rondzendingen worden verzorgd door de Afdeling Medische Microbiologie en Infectieziekten van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen.
 • Het materiaal, met een beschrijving van de klinische herkomst, wordt eerst door twee of meer referentielaboratoria beoordeeld voordat het in de rondzending wordt opgenomen.
 • Er wordt naar gestreefd om de behaalde resulaten online via het computersysteem QBase naar het SKML-bureau te sturen. Op dit moment is deze methode van resultaat verwerken nog niet volledig geïmplementeerd.
 • Tot nader order sturen deelnemers resulaten per fax naar de rondzendcoördinator op het CWZ (024-3657516). Definitieve uitslag en de toegekende punten worden per post naar de laboratoria gestuurd. Evaluatie wordt via email naar laboratoria gestuurd.
 • Deelname aan de rondzendingen gebeurt anoniem.
 • Aanvullende documentatie en uitgebreide bespreking van de SKML-mycologie rondzending staan tevens op de website van de NVvMy, voorzien van additionele illustraties en vakinhoudelijk informatie. Eerdere mycologie rondzendingen uit voorgaande jaren zijn hier ook in te zien.

Doelstellingen sectie

 • De sectie stelt jaarlijks een verslag op waarin de uitslagen van alle rondes binnen één kalenderjaar worden geanalyseerd. Aan de hand van deze jaarverslagen kan de SKML-sectie constateren op welk gebied verdere bijscholing van de deelnemende laboratoria wenselijk is.
 • De sectie stelt zo nodig een beleidsplan op en brengt verslag uit aan het bestuur van de SKML.


printer icoon-a-klein icoon-a-groot icoon-vlag-engels icoon-vlag-nederlands