Presentaties

Hieronder vindt u de presentaties - voorzover reeds vrijgegeven - zoals die werden gehouden op het SKML Congres van 14 juni 2011.

Algemeen

Dr. G.L. Gary Myers, PhD
From chaos to order: the role of harmonization

Dr. R.T.P. Jansen
Harmonization? The Solution: Calibration 2000

Secties:

Algemene Chemie

Dr.. C. Cobbaert
Presentatie wordt vooralsnog niet vrijgegeven i.v.m. beoogde publicatie van de gegevens

Dr. C. Weykamp / Dr. ir. A. Kuypers
Paradijs Klinische Chemie?

Bacteriologie / Mycologie

Dr. W.H.F. Goessens
MIC bepalingen: fenotype of genotype?

Dr. W.J.G. Melchers
Moleculaire diagnostiek van schimmels - wanneer is het tijd ermee te starten?

Endocrinologie

Dr. ir. P.P.C.A. Menheere
Endocrinologie en harmonisatie: vragen om een schaap met 5 poten?

Prof. dr. M.A. Blankenstein
Harmonisatie van laboratoriumuitslagen

Dr. E.G.W.M. Lentjes
GH harmonisatie

Geneesmiddelenanalyse en Toxicologie

Dr. D.J. Touw
Harmonisatie bij de geneesmiddelenanalyse, zin of toch onzin?

Hematologie

Dr. W. van Gelder
Bloedcelmorfologie - de menselijke maat voorbij?

Dr. A.G. van den Bos
De kwaliteit van de kwalitatieve beoordeling

Dr. C.L. Harteveld
Hb-Varianten

Drs. L. Porcelijn
Heparine-geïnduceerde-trombocytopenie

Humorale Immunologie

Dr. J. Damoiseaux
Aanbevelingen voor het uitvoeren van ANA en ENA diagnostiek

Dr. C.W. Weykamp
Het omgekeerde schaakspel

Dr. D. Hamann
Standaardisatie van autoimmuunserologie - challanges and pitfalls

Immunologische Celdiagnostiek

Dr. F. Preijers
Leukemie-Lymfoom diagnostiek

Ing. H.K. Wind
Standaardisatie van de PNH diagnostiek in Nederland en België

Infectieziekten Serologie

Dr. A.C.T.M. Vossen
Presentatie wordt vooralsnog niet vrijgegeven i.v.m. beoogde publicatie van de gegevens

Dr. M.M.P.T. Herremans
Harmonisatie in de Q-koorts serologie

Dr. B. Meijer
Standaardisatie Kinkhoestserologie

Moleculaire Biologie

Dr. R.G.H.J. Maatman
Moleculaire biologische kwaliteitsrondzendingen: harmonisatie via netwerken

Dr. B.G. Hepkema
HLA B27 diagnostiek

Parasitologie

Dr. J.J. van Hellemond / Ing. G.J.M.M. Derks
Opzet en implementatie interne kwaliteitsmonitoring microscopisch onderzoek

Dr. T.A. Schuurs
SKML-Parasitologie rondzendingen; tijd voor moleculaire diagnostiek?

Pathologie

Prof. Dr. P. van der Valk
Pathologie: kwaliteitsborging

Dr. E. Thunissen
Longcarcinoom: nieuwe wegen nieuwe kwaliteitsaspecten

Semen

Dr. A.M.M. Wetzels
Presentatie wordt vooralsnog niet vrijgegeven i.v.m. beoogde publicatie van de gegevens

Dr. F.A.L. van der Horst
Semenanalyse en richtlijnen

Stolling

Dr. A.M.P.H. van den Besselaar
Presentatie wordt vooralsnog niet vrijgegeven i.v.m. beoogde publicatie van de gegevens

Virologie

Dr. Ph. H. Rothbarth
Virologie - Op weg naar harmonisatie

Dr. C.M.A. Swanink
Het doel van rondzendingen

printer icoon-a-klein icoon-a-groot icoon-vlag-engels icoon-vlag-nederlands