Werkgroepen

Door het Algemeen Bestuur (AB) kunnen om diverse redenen werkgroepen ingesteld worden. Deze werkgroepen houden zich bezig met onderzoek naar en zonodig implementatie van sectie overstijgende vakgerichte activiteiten. Door het AB wordt een voorzitter benoemd, die functioneert onder verantwoordelijkheid van het AB. Op dit moment zijn er 3 werkgroepen operationeel.


Overzicht pagina's Werkgroepen

Werkgroep Kalibratie 2.000

printer icoon-a-klein icoon-a-groot icoon-vlag-engels icoon-vlag-nederlands