Centraal Facilitair Bureau

Het werk van het bestuur en de secties wordt ondersteund door een Centraal Facilitair Bureau. Het CFB verricht de taken hem door het AB opgedragen en wordt gefinancierd uit de algemene middelen. Aan het hoofd van het centrale bureau staat een wetenschappelijk directeur, die functioneert onder verantwoordelijkheid van het AB. Het werkpakket van het CFB omvat het uitvoeren van diverse administratieve taken en het onderhouden van programmatuur om deze taken te ondersteunen. De hoofdtaken bestaan uit deelnemeradministratie, verwerking meetresultaten, financiële administratie en facturering, bewaking planning en logistiek proces, helpdesk, postregistratie en secretariële ondersteuning. Daarnaast hebben diverse medewerkers van het CFB een adviserende rol bij de diverse (sectie-) besturen. Onze kwaliteitsfunctionaris draagt zorg voor de totstandkoming en het onderhoud van het kwaliteitshandboek.

Op het CFB zijn werkzaam:

Prof. dr. Marc Thelen Wetenschappelijk directeur
Ing. Wim de Jongh Manager bedrijfsvoering
Drs. Guido van Dam Softwarespecialist
Maaike de Ruiter
Tamara Thoonen
Kwaliteitsfunctionaris
Kwaliteitsmedewerker
Drs. Jolanda Achterberg
Systeembeheerder
Ron Meijer


Raymond Krebbers


Brenda Franken
Data-analist en vervangend systeembeheerder

Landelijk functioneel beheerder darmkankerscreening / software inrichter

Software inrichter / functionaris darmkankerscreening
Helma Rikken
Frens Giesbers
Janneke Hubers
Alma van den Bragt
Hoofd secretariaat
Administratief medewerker secretariaat
Administratief medewerker secretariaat
Administratief medewerker financien
printer icoon-a-klein icoon-a-groot icoon-vlag-engels icoon-vlag-nederlands