Centraal Facilitair Bureau

Het werk van het bestuur en de secties wordt ondersteund door een Centraal Facilitair Bureau. Het CFB verricht de taken hem door het AB opgedragen en wordt gefinancierd uit de algemene middelen. Aan het hoofd van het centrale bureau staat een directeur, die functioneert onder verantwoordelijkheid van het AB. Het werkpakket van het CFB omvat het uitvoeren van diverse administratieve taken en het ontwikkelen en onderhouden van programmatuur om deze taken te ondersteunen. De hoofdtaken bestaan uit deelnemeradministratie, verwerking meetresultaten, financiële administratie en facturering, bewaking planning en logistiek proces, helpdesk, postregistratie en secretariële ondersteuning. Daarnaast hebben diverse medewerkers van het CFB een adviserende rol bij de diverse (sectie-) besturen. Onze kwaliteitsfunctionaris draagt zorg voor de totstandkoming en het onderhoud van het kwaliteitshandboek.

Op het CFB zijn werkzaam:

Dr. Marc Thelen directeur
Ing. Wim de Jongh dagelijks manager
Drs. Guido van Dam softwarespecialist
Raymond Krebbers
Tamara Thoonen
kwaliteitsfunctionaris darmkankerscreening
kwaliteitsfunctionaris algemeen
Drs. Jolanda Achterberg
systeembeheerder
Ron Meijer

Brenda Franken
data-analist en vervangend systeembeheerder
software-inrichter
Helma Rikken
Frens Giesbers
Janneke Hubers

Alma van den Bragt
hoofd secretariaat
administratief medewerker secretariaat
administratief medewerker secretariaat / AB-notulist
administratief medewerker financieel
printer icoon-a-klein icoon-a-groot icoon-vlag-engels icoon-vlag-nederlands