Kwaliteitsprijs

De Gouden Standaard

 

 

In september 2006 besloot het Algemeen Bestuur van de SKML een kwaliteitsprijs in te stellen. Met deze prijs, de Gouden Standaard, wil het bestuur personen of organisaties eren, die zich gedurende vele jaren hebben ingezet voor de verbetering van de kwaliteit op het terrein van de medische laboratoriumdiagnostiek. Het bestuur benoemt hiertoe een commissie van twee personen, die actief - ter gelegenheid van een bijzondere gebeurtenis - of passief - bij een voordracht - een gemotiveerd voorstel doet aan het bestuur, dat daar vervolgens over beslist. 

De prijs bestaat uit de standaard (waarvan u hierboven een afbeelding ziet), alsmede een geldbedrag. Financiering geschiedt uit de eigen middelen van de SKML.

Ontvangers van de Gouden Standaard

De eerste Gouden Standaard werd in maart 2007 toegekend aan dr. H. Baadenhuijsen. In onderstaand document, dat enige passages uit de voordracht aanhaalt, kunt u lezen waarom.

Dr. H. Baadenhuijsen

Op 11 november 2009 werd de Gouden Standaard voor de tweede maal uitgereikt en wel aan dr. A. Ross. Passages uit de voordracht:

Dr. A. Ross

Op 14 juni 2011 werd de Gouden Standaard voor de derde maal uitgereikt en wel aan Prof. dr. J.L. Willems. Prof. dr. F. Sweep schreef in de Radbode van het UMC Nijmegen:

Prof. dr. J.L. Willems

Op 11 juni 2013 werd de Gouden Standaard voor de vierde maal uitgereikt, ditmaal aan Dr. R.T.P. Jansen. Prof. dr. F. Sweep hield de laudatio.

Dr. R.T.P. Jansen

Op 9 juni 2015 werd de Gouden Standaard voor de vijfde maal uitgereikt, ditmaal aan drs. Herman Steigstra. Prof. dr. F. Sweep reikte de prijs uit.

drs. H. Steigstra

Dinsdag 4 juni 2019 heeft SKML voorzitter Prof. Dr. F. Sweep op het 2 jaarlijkse SKML congres aan een totaal verraste Paul Franck de SKML Gouden standaard uitgereikt.

dr. P.F.H. Franck

printer icoon-a-klein icoon-a-groot icoon-vlag-engels icoon-vlag-nederlands