Algemeen

Algemene Chemie

Inleiding

De Sectie Algemene chemie van de SKML organiseert een twintigtal rondzendingen op het gebied van de algemene chemie binnen het medisch laboratorium.

 

Doelstellingen

De sectie Algemene Chemie heeft de volgende doelstellingen:

 • Het toetsen van de performance van individuele laboratoria ten aanzien van testen binnen de algemene chemie onder andere op basis van criteria ontleend aan biologische variatie op een klinisch relevant concentratie niveau
 • Het vervullen van een overkoepelende rol voor deelnemende laboratoria ten aanzien van meetonzekerheid, metrologische traceerbaarheid en validatie / verificatie in het kader van ISO 15189: 2012
 • Het spelen van een centrale rol voor gebruikers ten aanzien van leveranciers van IVD.
 • Het adviseren van gebruikers in geval van praktische vragen over (resultaten) van rondzendingen.
 • Het uitbreiden van het pakket met rondzendingen analoog aan de ontwikkelingen in de medische laboratoria.

Opzet van de Rondzendingen

 • Het ontwerp voor de meeste rondzendingen is identiek en gebaseerd op een jaarcyclus met op jaarbasis samenhangende sets van 12 of 24 monsters.
 • Het monstermateriaal is waar mogelijk commuteerbaar en de jaarset dekt, indien mogelijk, de relevante analytische range.
 • De doelwaarde in de monsters wordt, waar mogelijk volgens het principe van metrologische traceerbaarheid, vastgesteld met JCTLM erkende referentiemethoden door JCTLM erkende referentielaboratoria. Daarnaast (ook als referentiemethoden niet beschikbaar zijn) worden methode specifieke consensuswaarden gebruikt.
 • Resultaten van individuele laboratoria worden vergeleken t.o.v. de eigen methode c.q. apparaatgroep, alsook t.o.v. het geheel aan deelnemende laboratoria. De "Poor Performer Policy" van de sectie is erop gericht om de prestatie van individuele laboratoria te verbeteren. De bereikte successen zijn gepubliceerd (Clin Chim Acta 2012; 414: 234-240 en Clin Chem Lab Med 2014; 52: 162-163)
 • De rondzendingen zijn zodanig ingericht dat de prestaties van analytische methoden en apparaatgroepen direct vergeleken worden, waardoor slecht presterende methoden geïdentificeerd kunnen worden. De "Poor Method Policy" van de sectie is erop gericht fabrikanten van onderpresterende methoden aan te sporen hun methode te verbeteren.
 • Het ontwerp van de rondzendingen is dusdanig dat parameters waarvoor het gehele beroepsveld slecht presteert (grote interlabvariatie) geïdentificeerd worden. Deze "Poor Analyte Policy" van de sectie is erop gericht om door middel van onderwijs, onderzoek, harmonisatieprojecten en het beschikbaar stellen van referentiematerialen de kwaliteit van slecht gemeten parameters te verbeteren.
printer icoon-a-klein icoon-a-groot icoon-vlag-engels icoon-vlag-nederlands