SKML congres 2013

De uniformering van de scoresystemen staat in een bijzonder daglicht nu een wereldwijde discussie gaande is over harmonisatie. Een belangrijke rol daarin is weggelegd voor Externe Kwaliteitsbewakingsprogramma’s (EQA's). De SKML kwantitatieve rondzendingen horen tot de beste categorieën die daarbij genoemd worden, omdat deze gebaseerd zijn op commuteerbare monsters, die het klinisch relevante concentratiegebied bestrijken, toegekende waarden hebben gebaseerd op referentiemethodes, en een scoresysteem hebben met tolerantie gebieden gebaseerd op het biologische variatie concept. Het Kalibratie 2000 project is onverminderd van belang voor het bereiken van deze kwaliteit.

Binnen de accreditatie van laboratoria volgens ISO 15189 spelen outcome parameters in toenemende mate een belangrijke rol. Scores behaald in de EQA rondzendingen behoren tot de belangrijkste daarvan. Tenslotte zijn de scoresystemen nodig voor de Bad Performer Policy binnen de accreditatie van de SKML zelf.

Het Multi Sample Evaluation (MUSE) systeem voorziet in systemen voor de casusgerichte en de bepalingsgerichte kwantitatieve en kwalitatieve SKML rondzendingen. Voor het eerst wordt in alle rondzendingen gewerkt met Minimal Allowable Performance criteria.

Uniformering van rapportage en scoresystemen in EQA is ook van belang voor harmonisering van laboratoriuminformatie.  Als de resultaten van laboratoria niet met elkaar in overeenstemming zijn, kan dit leiden tot foutieve diagnoses en verkeerde behandeling. Meer dan 70% van alle medische diagnoses is mede gebaseerd op laboratoriumonderzoek.

 

Overzicht pagina's SKML-congres 2013

Accreditatie congres De Juiste Score
Presentaties

 

printer icoon-a-klein icoon-a-groot icoon-vlag-engels icoon-vlag-nederlands