Disclaimer

De intellectuele eigendom van de informatie op deze website berust bij de Stichting Kwaliteitsbewaking Medische Laboratoriumdiagnostiek (SKML).

Gebruikmaking van teksten of foto's op deze website voor commerciële doeleinden is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van de SKML. 

De teksten van de website www.skml.nl vallen onder de verantwoordelijkheid van de SKML. Hoewel bij het verzamelen en verwerken van de gegevens de uiterste zorgvuldigheid is betracht, kan de SKML geen enkele aansprakelijkheid voor fouten en overige onjuistheden aanvaarden.

printer icoon-a-klein icoon-a-groot icoon-vlag-engels icoon-vlag-nederlands