Disclaimer

Nederlands

Het intellectuele eigendom van de informatie op deze website berust bij de Stichting Kwaliteitsbewaking Medische Laboratoriumdiagnostiek (SKML).

Gebruikmaking van teksten of foto's van deze website voor commerciële doeleinden is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van de SKML.

De teksten van de website www.skml.nl vallen onder de verantwoordelijkheid van de SKML. Hoewel bij het verzamelen en verwerken van gegevens uiterste zorgvuldigheid is betracht, kan de SKML geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor fouten en overige onjuistheden.

English

The intellectual property of the information on this website rests with the Stichting Kwaliteitsbewaking Medische Laboratoriumdiagnostiek (SKML).

Usage of texts or photos from this website for commercial purposes is not permitted without prior permission from the SKML.

The texts of the website www.skml.nl are the responsibility of the SKML. Although utmost care has been taken in collecting and processing data, the SKML cannot accept any liability for errors and other inaccuracies.

printer icoon-a-klein icoon-a-groot icoon-vlag-engels icoon-vlag-nederlands