Algemeen

Moleculaire Biologie in de Klinische Chemie

 • De sectie Moleculaire Biologie in de Klinische Chemie verzorgt rondzendingen op het gebied van DNA diagnostiek in de klinische chemie
 • De sectie werkt onder auspiciën van de Commissie Moleculair Biologische Diagnostiek (CMBD)
 • Voor vakinhoudelijke vragen kunt u zich wenden tot de klinisch chemicus Dr. R.G.H.J. Maatman. Met betrekking tot organisatorische aspecten kunt u contact opnemen met Labservices ZGT of Mw. M.T. Goorhuis. De samenstelling van de sectie vindt u hier.
 • Opgave voor deelname aan een of meer rondzendingen gebeurt via het SKML-bureau via (hier interne link naar contact informatie SKML-bureau). Het SKML-bureau verstrekt ook algemene informatie over de organisatie van de rondzendingen en kosten voor deelname

Opzet rondzending

 • De rondzending moleculaire biologie in de klinische chemie bestaat uit 2 x 3 rondes per jaar voor de respectievelijke pakketten Trombofilie, Pharmacogenetica en Overige testen. Voor Trombofilie en Overige testen bestaat een ronde uit 4 monsters en voor Pharmacogenetica uit 2 monsters
 • De rondzendingen worden verzorgd door Labservices van de ZGT (www.zgt.nl )
 • Er wordt naar gestreefd om de behaalde resultaten online via het computersysteem QBase naar het SKML-bureau te sturen. Op dit moment is deze methode van resultaat verwerken nog niet geïmplementeerd.
 • Tot nader order sturen deelnemers resultaten per post naar de rondzendcoördinator op het Labservicesadres. Definitieve uitslag en de toegekende score worden per post naar de laboratoria gestuurd. Evaluatie vindt plaats op de CMBD-themaochtenden aansluitend aan de rondzending.
 • Deelname aan de rondzending gebeurt anoniem op deelnamenummer

Doelstellingen sectie

 • De sectie Moleculaire Biologie heeft tot doel het bevorderen van de kwaliteit van moleculair biologisch onderzoek dat wordt uitgevoerd door de ziekenhuislaboratoria
 • De sectie stelt zonodig een beleidsplan op en brengt verslag uit aan het bestuur van de SKML
printer icoon-a-klein icoon-a-groot icoon-vlag-engels icoon-vlag-nederlands