Algemeen

Het doel van de KKGT (Kwaliteitsbewaking Klinische Geneesmiddelanalyse en Toxicologie) is het bevorderen van de kwaliteit van de klinische geneesmiddelanalyse, de klinische toxicologie en de analyse van andere lichaamsvreemde stoffen in laboratoria, deel uitmakend van de gezondheidszorg. Tot deze gebieden worden ook gerekend de interpretatie van de analyseresultaten en de daaruit voortvloeiende klinische adviezen.

De KKGT tracht dit doel te bereiken door middel van het bereiden en versturen van monsters gespiket met geneesmiddel(len) die door de deelnemende laboratoria worden geanalyseerd en gerapporteerd. De resultaten worden statistisch geëvalueerd en gerapporteerd aan de deelnemende laboratoria. Daarnaast stelt de KKGT controlematerialen met bekende concentraties ter beschikking waarmee de eigen standaarden kunnen worden gecontroleerd.

printer icoon-a-klein icoon-a-groot icoon-vlag-engels icoon-vlag-nederlands