Algemeen

Parasitologie

 • De Sectie Parasitologie houdt zich bezig met de uitvoering van de rondzendingen ten behoeve van de parasitologische diagnostiek.
 • De organisatie van de rondzendingen wordt verzorgd door de sectie Parasitologie, als onderdeel van de Stichting Kwaliteitsbewaking Medische Laboratoriumdiagnostiek (SKML). De sectie werkt onder auspiciën van de NVP.
 •  Voor vakinhoudelijke informatie over de parasitologie rondzendingen kunt u contact opnemen met een van de sectieleden. Voor de samenstelling van de sectie Parasitologie klikt u hier
 • Opgave voor deelneming aan de rondzending gebeurt via het SKML-bureau. De procedurebeschrijving vindt u bij Lidmaatschap. Het SKML-bureau verstrekt ook algemene informatie over de organisatie van de rondzendingen, het Q-Base-systeem waarmee uitslagen worden ingestuurd en de kosten voor deelname. Ook facturering gebeurt via het SKML-bureau. 

Opzet rondzending

 • De SKML sectie parasitologie organiseert drie rondzendingen. De rondzending Bloed/Darm parasieten is gericht op microscopische beoordeling van bloed- en faecespreparaten. Daarnaast omvat deze rondzending materiaal voor beoordeling met malaria sneltesten. De rondzending Moleculaire Parasitologie is gericht op moleculaire detectie (PCR) van darmprotozoa in feces materiaal, zoals bijvoorbeeld Giardia lamblia, Entamoeba histolytica, Cryptosporifium spp., Dientamoeba fragilis en Entamoeba dispar.De rondzending Moleculaire Diagnostiek Trichomonas vaginalis is gericht op moleculaire detectie (PCR) van Trichomonas vaginalis in urine materiaal. 
 • De rondzendingen worden gecoördineerd door het Laboratorium voor Parasitologie van de Afdeling Medische Microbiologie en Infectieziekten van het Erasmus MC en Havenziekenhuis (voor samenstelling sectie klikt u hier)
 • Het materiaal wordt eerst door een aantal referentielaboratoria beoordeeld voordat het in de rondzending wordt opgenomen en bij de rondzendingen wordt bij ieder preparaat een korte casus-omschrijving meegestuurd.
 • De deelnemers sturen hun bevindingen naar het SKML-bureau via het computersysteem QBase. Kort daarop kunnen de deelnemers via Qbase een voorlopige uitslag inzien, waarbij tevens vier verdiepingsvragen worden gesteld (rondzending Bloed en darmparasieten en Moleculaire Parasitologie). Het beantwoorden van de verdiepingsvragen wordt zeer gestimuleerd, maar wordt niet met punten gehonoreerd. Deze vragen zijn bedoeld om de kennis over diagnostiek en behandeling van parasitaire infecties bij de deelnemers te vergroten.
 • Alle deelnemers kunnen via QBase een eindrapportage opvragen met de definitieve uitslag en de toegekende punten, alsook een educatieve bespreking van de ingezonden uitslagen en de beantwoorde verdiepingsvragen.
 • Deelname aan de rondzendingen gebeurt anoniem.
 • Alle documentatie aangaande de SKML-rondzendingen parasitologie staat tevens op het besloten SKML-gedeelte van de NVP-website, waar mogelijk voorzien van additionele illustraties en vakinhoudelijk informatie.

Doelstellingen sectie

 • De sectie stelt jaarlijks een verslag op waarin de uitslagen van alle rondes binnen één kalenderjaar worden geanalyseerd. Aan de hand van deze jaarverslagen kan de SKML- sectie parasitologie constateren op welk gebied verdere bijscholing van de deelnemende laboratoria wenselijk is.
 • De sectie stelt een jaarplan op en brengt jaarlijks verslag uit aan het bestuur van zowel de NVP als van de SKML.
 • De sectie ondersteunt activiteiten (zowel inhoudelijk als organisatorisch) ter bevordering van de kwaliteit van parasitologische diagnostiek in Nederland. Kennisoverdracht wordt bevorderd via een actieve website en het organiseren van bijeenkomsten voor de deelnemers.

Belangrijke Links

Voor inhoudelijke informatie over de rondzending parasitologie wordt u doorverwezen naar de website van de Nederlandse Vereniging voor Parasitologie. Hier vindt u ook algemene vakinhoudelijk informatie op het gebied van de medische parasitologie.

Inloggen

Voor sommige pagina’s dient u zich in te loggen als SKML-deelnemer parasitologie. Meer informatie hierover vindt u hier.

Actuele informatie

Hier vindt u onder meer een overzicht van alle mailings die naar de deelnemers zijn verstuurd.

Documentatie en rondzendingen

Hier vindt u alle informatie behorende bij de rondzendingen. De evaluaties zijn veelal uitgebreider dan in QBase en omvatten additionele foto’s en links.

Verslagen

Jaarverslagen
Beleidsplannen
Sectiereglement

printer icoon-a-klein icoon-a-groot icoon-vlag-engels icoon-vlag-nederlands