Algemeen

Sectie parasitologie

 • De Sectie Parasitologie houdt zich bezig met de uitvoering van de rondzendingen ten behoeve van de parasitologische diagnostiek.
 • De organisatie van de rondzendingen wordt verzorgd door de sectie Parasitologie, als onderdeel van de Stichting Kwaliteitsbewaking Medische Laboratoriumdiagnostiek (SKML). De sectie is samengesteld uit leden die worden voorgedragen vanuit de Nederlandse Vereniging voor Parasitologie (NVP), Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM) en de Werkgroep Moleculaire Diagnostiek Infectieziekten (WMDI) van de NVMM. Voor de samenstelling van de sectie Parasitologie klikt u hier.

Doelstellingen

 • De sectie heeft tot doel de kwaliteit van parasitologische diagnostiek te verbeteren door kwalitatief hoogwaardig materiaal  en educatieve  samples voor beoordeling aan deelnemers rond te sturen.
 • De sectie streeft na om kennis en inzicht ten aanzien van de parasitologische diagnostiek bij deelnemende laboratoria te vergroten met behulp van de organisatie van deelnemer-bijeenkomsten, via een actieve website, het stellen van verdiepingsvragen en het opstellen van vakinhoudelijke besprekingen voor iedere rondzending.
 • De sectie stelt jaarlijks een verslag op waarin de uitslagen van alle rondgestuurde materialen van het afgelopen jaar worden geanalyseerd. Aan de hand van deze jaarverslagen kan de SKML- sectie parasitologie constateren op welk gebied verdere bijscholing van de deelnemende laboratoria wenselijk is.
 • De sectie stelt een jaarplan op en brengt jaarlijks verslag uit aan het bestuur van de SKML.

Opzet rondzending

 • De SKML sectie parasitologie organiseert vier rondzendingen.
  • De rondzending “Bloed- en darm parasieten” is gericht op microscopische beoordeling van bloed- en fecespreparaten. Daarnaast omvat deze rondzending materiaal voor beoordeling met malaria sneltesten.
  • De rondzending Protozoa Moleculaire Diagnostiek (PEMQAS) is gericht op moleculaire detectie (PCR) van darmprotozoa in fecesmateriaal, zoals  Giardia lamblia, Entamoeba histolytica, Cryptosporidium spp., Dientamoeba fragilis, Blastocystis spp. en Entamoeba dispar.
  • De rondzending Helminten Moleculaire Diagnostiek (HEMQAS) is gericht op moleculaire detectie (PCR) van worm-eieren en/of larven van helminthen in fecesmateriaal, zoals Schistosoma spp., Strongyloides stercoralis, Ascaris spp., Trichuris trichiura, Ancylostosma spp., Necator americanus.
  • De rondzending Trichomonas vaginalis Moleculaire Diagnostiek is gericht op moleculaire detectie (PCR) van Trichomonas vaginalis in urogenitaal uitstrijkmateriaal. In 2018 en 2019 zal als proef tevens urogenitaal uitstrijk materiaal met Chlamydia trachomatis en Neisseria gonorrhoeae worden rondgestuurd, waardoor deze rondzending de belangrijkste SOA omvat.
 • De rondzendingen worden gecoördineerd door het Laboratorium voor Parasitologie van de Afdeling Medische Microbiologie en Infectieziekten van het Erasmus MC, Rotterdam.
 • Het materiaal wordt eerst door een aantal expert-laboratoria beoordeeld ter validatie van materiaal voordat het in de rondzending wordt opgenomen. Ieder materiaal dat wordt rondgestuurd is voorzien van een korte casus-omschrijving.
 • De deelnemers sturen hun bevindingen naar het SKML-bureau via het computersysteem QBase. Kort na sluiting  kunnen de deelnemers via Qbase een voorlopige uitslag inzien en worden tevens de theoretische verdiepingsvragen vrijgegeven. Het beantwoorden van de verdiepingsvragen wordt gestimuleerd, maar de resultaten worden niet met een performance score gewaardeerd. Deze vragen zijn daarmee facultatief en bedoeld om de kennis over diagnostiek en behandeling van parasitaire infecties bij de deelnemers te vergroten.
 • Alle deelnemers kunnen binnen een aantal weken na sluiting via QBase een eindrapportage opvragen met de definitieve uitslag en de toegekende performance score, alsook een educatieve bespreking van de ingezonden uitslagen en de beantwoorde verdiepingsvragen.
 • Deelname aan de rondzendingen gebeurt anoniem.

Verdere informatie en aanmelding

 • Voor vakinhoudelijke informatie over de parasitologie rondzendingen kunt u contact opnemen met een van de sectieleden.
 • Opgave voor deelneming aan de rondzending gebeurt via het SKML-bureau. De procedurebeschrijving vindt u bij Lidmaatschap. Het SKML-bureau verstrekt ook algemene informatie over de organisatie van de rondzendingen, het Q-Base-systeem waarmee uitslagen worden ingestuurd en de kosten voor deelname. De facturatie wordt verricht door het SKML-bureau.
 • Deelnamekosten zijn exclusief verzending per koerier als de deelnemer van buiten de Europese Unie komt of gelegen is in overzeese gebiedsdelen (zoals de Nederlandse Antillen).
printer icoon-a-klein icoon-a-groot icoon-vlag-engels icoon-vlag-nederlands