SKML congres 2017

Op het SKML congres van 2017 staan we stil bij de definitie van de minimaal noodzakelijke kwaliteit. Hoe stellen we voor elke rondzending vast wat de vereiste performance is?

De European Federation for Laboratory Medicine (EFLM) heeft op haar first strategic meeting on performance specifications for analytical quality hier een consensus voor gedefinieerd die nu verder wordt uitgewerkt. Zowel clinical outcome als biologische variatie kunnen daarbij als basis dienen. Wanneer zulke data ontbreken of onhaalbaar zijn, kan (voorlopig) state of the art worden gebruikt. De uitkomsten zijn toepasbaar op alle velden in de laboratoriumgeneeskunde.

Prof. Dr. Sverre Sandberg was in 2014 voorzitter van die EFLM strategic conference. Nu geeft hij als president van de EFLM leiding aan het operationeel maken van het ingezette beleid. Wij zijn trots dat hij op ons SKML congres dit thema zal inleiden. Hij zal ook duidelijk maken hoe de gedachten ook toepasbaar zijn op de niet kwantitatieve delen van de laboratoriumgeneeskunde.

Vervolgens presenteert elke sectie op welke wijze zij dit aanpakken. Het programma biedt deelnemers ruimschoots de kans meerdere sessies bij te wonen om zo de inzichten van de diverse secties te vernemen.

 

printer icoon-a-klein icoon-a-groot icoon-vlag-engels icoon-vlag-nederlands